một vật có khối lượng 1000 gam được kéo trên mặt sàn nằm ngang dưới tác dụng của một lực f không đổi

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

một vật có khối lượng 1000 gam được kéo trên mặt sàn nằm ngang dưới tác dụng của một lực f không đổi có tác dụng là 10n lực này hợp với phương nằm ngang 1 gọc 30 đọ hệ số mst vật và sàn là 0,2 tính công của các lực sau 2 giây

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án`+`Giải thích các bước giải:

  Đổi `1000g=1kg`

  Theo định luật II Newton ta có:

  `vec F+vec Q+vec F_(mst)+vec P=mvec a`

  Chiếu lên Oy ta có:

  `F.cosalpha+Q-P=0`

  `=>Q=P-F.cosalpha`

  Chiếu lên Ox ta có:

  `F.sinalpha-F_(mst)=m.a`

  `<=>F.sinalpha-mu.(P-F.coslpha)=ma`

  `=>a=(F(cosalpha+mu.sinalpha)-mu.P)/(m)=(10.(cos30^o +0,2.sin30^o)-0,2.1.10)/(1)=5sqrt3-1~~7,66 (m//s^2)`

  Vận tốc của vật sau 2 giây là:

  `v=v_o +at=2.(5sqrt3-1)=-2+10sqrt3~~15,32 (m//s)`

  Quãng đường vật đi được sau 2 giây là:

  `s=(v^2-v_o^2)/(2a)=(15,32^2-0^2)/(2.7,66)~~15,32 (m)`

  Công của lực sau 2 giây là:

  `A=F.cosalpha.s=10.cos30^o .15,32~~132,68 (J)`

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.