một mảnh đất có dạng như hình vẽ. biết abcd là hình thang có đáy bc= 30m;ad= 58m.bm và en vuông góc

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

một mảnh đất có dạng như hình vẽ. biết abcd là hình thang có đáy bc= 30m;ad= 58m.bm và en vuông góc với ad; bm= 25m; en= 18m . tính diện tích mảnh đất đó

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.