một xí nghiệp làm bánh cần dùng 300 chiếc hộp bằng bìa cứng để đựng bánh. hộp có đáy là một hình vuô

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

một xí nghiệp làm bánh cần dùng 300 chiếc hộp bằng bìa cứng để đựng bánh. hộp có đáy là một hình vuông có cạnh 35cm và cao 6cm . hỏi cần dùng bao nhiêu m2 bìa để làm đủ số hộp trên biết phần mép hộp không đáng kể

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Mỗi hộp có đáy là hình vuông cạnh 35cm và cao 6cm, vậy diện tích bìa cần để làm mỗi hộp sẽ bằng diện tích xung quanh của hộp (không tính phần mép hộp).

  Diện tích xung quanh của hộp chữ nhật là

  với

  là chiều dài và chiều rộng của đáy hộp,

  là chiều cao của hộp.

  Ở đây, đáy hộp là hình vuông nên

  , và

  Vậy diện tích bìa cần để làm mỗi hộp là

  Do đó, diện tích bìa cần để làm 300 hộp là

  Vậy, xí nghiệp cần dùng 12.6m² bìa để làm đủ số hộp trên.

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.