Một hình tam giác có cạnh đáy bằng 7/4 chiều cao. Nếu kéo dài cạnh đáy thêm 5m thì diện tích tam giá

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Một hình tam giác có cạnh đáy bằng 7/4 chiều cao. Nếu kéo dài cạnh đáy thêm 5m thì diện tích tam giác đó tăng thêm 30m2. Tính diện tích hình tam giác ban đầu?

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  canh dài đáy là:

  `12 xx 7/4=21(m)`

  Chiều cao là:

  `30×2:5=12(m)`

  Diện tích hình tam giác là:

  `21×12:2=126(m²)`

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.