MỘT HÌNH HOA HÌNH CHỮ THẬP MỖI CẠNH 12M TÍNH DIỆN TÍCH VƯỜN HOA? Giúp mình vs ạ!

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

MỘT HÌNH HOA HÌNH CHỮ THẬP MỖI CẠNH 12M TÍNH DIỆN TÍCH VƯỜN HOA? Giúp mình vs ạ!

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Hình chữ thập sẽ được tạo ra thì nếu cắt đi chúng ta sẽ được những hình vuông mà tổng số hình vuông là : `5`

  Vậy một hình vuông là:  

  ` 12 `x `12 = 144(cm ) `

  Diện tích cả vườn hoa hình chữ thập là:

  `144 `x `5 = 720 ( `m^2`)

          Đ/S=720 `m^2`

  Ta sẽ có hình vẽ cho bạn hiểu:một ảnh chưa cắt và một ảnh cắt ạ

  (chúc bạn học tốt)

                                       

   

   

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.