một hình chữ nhật có chiều rộng bằng một nửa chiều dài. biết rằng nếu giảm mỗi chiều đi 2m thì diện

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

một hình chữ nhật có chiều rộng bằng một nửa chiều dài. biết rằng nếu giảm mỗi chiều đi 2m thì diện tích hình chữ nhật đã cho giảm đi một nửa. tính chiều dài, chiều rộng ban đầu.

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Gọi chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là : `x` `(m)` `(x>2)`

  Chiều dài hình chữ nhật ban đầu là : `2x` `(m)`

  Diện tích hình chữ nhật ban đầu là : `x.2x` `=` $2x^{2}$ ($m^{2}$ )

  Chiều rộng sau khi giảm là : `x-2` `(m)`

  Chiều dài sau khi giảm là : `2x-2` `(m)`

  Diện tích sau khi giảm là : $x^{2}$ ($m^{2}$)

  `-` Theo bài ra ta có pt :   `(x-2)“.“(2x-2)“=`$x^{2}$ 

                                          `<=>` $x^{2}$ `-6x+4“=0`

  Giai pt bậc 2 ta có :  `{(X1=3+\sqrt{5}(tm) ),(X2=3-\sqrt{5}(loại)):}`

  Vậy chiều rộng ban đầu là : `3+“\sqrt{5}`  `(m)`

  Chiều dài ban đầu là : `2.(3+\sqrt{5})` `=` `6+2\sqrt{5}` `(m)` 

  `circ` $Angelique$

   

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.