Một đội sửa một đoạn đường gồm 2 tổ. Tổ một có khả năng sửa xong đoạn đường đó trong 4 giờ. Tổ hai c

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Một đội sửa một đoạn đường gồm 2 tổ. Tổ một có khả năng sửa xong đoạn đường đó trong 4 giờ. Tổ hai có khả năng sửa xong đoạn đường đó trong 5 giờ.
Vậy trong 1 giờ cả hai tổ cùng sửa được?/?
đoạn đường

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án: $\dfrac{1}{4}$

   

  Giải thích các bước giải:

  1 giờ tổ một làm được số phần đoạn đường là :

      1 : 4 =  $\dfrac{1}{4}$

  1 giờ tổ hai làm được số phần đoạn đường là :

    1 : 5 = $\dfrac{1}{5}$

  Vậy trong 1 giờ cả hai tổ cùng sửa được số phần đoạn đường là :

        $\dfrac{1}{4}$ + $\dfrac{1}{5}$ = $\dfrac{9}{20}$

  #Kvanee

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!

   

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.