Một cần trục kéo một thùng nước có khối lượng 50kg lên cao 10m trong 5 giây, lấy g=10m/s ². Tính côn

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Một cần trục kéo một thùng nước có khối lượng 50kg lên cao 10m trong 5 giây, lấy g=10m/s ². Tính công và công suất của trục nếu:
a) Vật lên đều
b) Vật lên nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.