Ko quy đồng, hãy so sánh hai phân số sau 2022/2024 và 2021/2023

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Ko quy đồng, hãy so sánh hai phân số sau
2022/2024 và 2021/2023

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  `2022/2024` và `2021/2023` . Ta có :

  `1 – 2022/2024 = 2/2024`

  `1 – 2021/2023 = 2/2023`

  Vì `2` phân số trên cùng tử số mà `2024 > 2023` nên `2/2024 < 2/2023` 

  `=> 2022/2024 < 2021/2023`

   

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.