Khử hoàn toàn 15,2 g hỗn hợp Fe2O3 và FeO bằng H¬2 ở nhiệt độ cao. Để hòa tan hết phần chất rắn sau

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Khử hoàn toàn 15,2 g hỗn hợp Fe2O3 và FeO bằng H¬2 ở nhiệt độ cao. Để hòa tan hết phần chất rắn sau phản ứng khử, cần dùng vừa đủ 200 gam dung dịch HCl 7,3%.
a. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp oxide ban đầu?
b. Tính C% của dung dịch chất sản phẩm

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.