Hình hơi xấu xin thông cảm

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Hình hơi xấu xin thông cảm

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án `+` Giải thích các bước giải:

  Diện tích hình tam giác là:

  `(12,4xx24)/2=148,8(cm^2)`

  Bán kính hình tròn là:

  `12,4:2=6,2(cm)`

  Diện tích nửa hình tròn là:

  `6,2xx6,2xx3,14:2=60,3508(cm^2)`

  Diện tích hình bên là:

  `148,8+60,3508=209,1508(cm^2)`

                Đáp số:…….. 

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.