Hãy giải hộ em lời giải chi tiết nhất

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Hãy giải hộ em lời giải chi tiết nhất

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án `+` Giải thích các bước giải:

  Câu `10`:

  `a,`

  `19/7;7/19;19/8;8/19;19/19;23/23;7/7;8/8;19/23;23/19;7/8;8/7;7/23;23/7;8/23;23/8`

  `b,`

  Phân số nhỏ hơn `1`:`7/19;8/19;19/23;7/8;7/23;8/23`

  Phân số lớn hơn `1`:`19/7;19/8;23/7;23/8;23/19`

  Phân số bằng `1`:`19/19;7/7;8/8;23/23` 

  Câu `11:`

  `a,`

  `3/x=6/8`

  `=>x xx6=3xx8`

  `x xx6=24`

  `x=24:6`

  `x=4`

  `b,`

  `(x-3)/12=35/84`

  `(x-3)/12=5/12`

  `=>(x-3)xx12=5xx12`

  `=>x-3=5`

  `x=5+3`

  `x=8`

  `c,`

  `x/33=4`

  `x=33xx4`

  `x=132`

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.