giúp vs mn ơi! nhanh hộ mình với ạ!

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

giúp vs mn ơi! nhanh hộ mình với ạ!

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Giải thích các bước giải:

  Gọi $A$ là trung điểm $PG$

  Vì $H, I$ là trung điểm $GM, PN$

  $\to HA, AI$ là đường trung bình $\Delta GMP,\Delta GPN$

  $\to HA//MP, HA=\dfrac12MP, AI//GN, AI=\dfrac12GN$

  Do $MP=GN\to AH=AI$

  $\to \Delta AHI$ cân tại $A$

  Ta có: $HA//MP, MN//AI$

  $\to \widehat{IAH}=180^o-\widehat{AHN}=180^o-\hat M=112^o$

  $\to \widehat{AIH}=90^o-\dfrac12\widehat{IAH}=34^o$

  $\to \widehat{NHI}=\widehat{HIA}=34^o$

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.