Giúp tui hứa vote 5 sao ạ

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Giúp tui hứa vote 5 sao ạ

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án:

  $2/$ `U_1 = 55 (V)`

  $3/$

  $a)$ `P_[hp] = 15625 (W)`

  $b)$ Tăng hiệu điện thế lên gấp `10` lần.

  $4/$`N_1/N_2 = 1/20`

  Mắc cuộn dây có ít vòng dây hơn và hai đầu máy phát điện.

  Giải thích các bước giải:

  $2/$

         `N_1 = 500 (vòng)`

         `N_2 = 2000 (vòng)`

         `U_2 = 220 (V)`

  Từ công thức: `U_1/U_2 = N_1/N_2`

  `to` Hiệu điện thế hai đầu cuộn sơ cấp là:

         `U_1 = [U_2 N_1]/[N_2] = [220. 500]/2000 = 55 (V)`

  $3/$

         `P = 50 (kW) = 50000 (W)`

         `U = 800 (V)`

         `R = 4 (Omega)`

  $a)$

  Công suất hao phí trên đường dây là:

         `P_[hp] = [P^2 R]/[U^2] = [50000^2 .4]/[800^2] = 15625 (W)`

  $b)$

  Để giảm công suất hao phí xuống `100` lần, ta có thể tăng hiệu điện thế lên sao cho `U^2` tăng `100` lần.

  `to` Tăng hiệu điện thế lên gấp `10` lần.

  $4/$

         `U_1 = 2500 (V)`

         `U_2 = 50000 (V)`

  Tỉ lệ giữa hay cuộn dây sơ cấp và thứ cấp là:

         `N_1/N_2 = U_1/U_2 = 2500/50000 = 1/20`

  Mắc cuộn dây có ít vòng dây hơn và hai đầu máy phát điện.

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.