Giúp tớ với mng. Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Tính cosin góc giữa hai đường thẳng AB và CI với I là trung điểm của AD

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Giúp tớ với mng. Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Tính cosin góc giữa hai đường thẳng AB và CI với I là trung điểm của AD

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.