giúp mình vớiiiiiiiiii

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

giúp mình vớiiiiiiiiii

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: 

   a) Fe + 4 HNO3 —–> Fe(NO3)3 + NO + 2 H2O

        Cu + 4 HNO3 ——> Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O 

  b) Tỉ khối hơi của Z : d= 20 => M(Z) = 20 x 2 =40

  n(Z) = 7,9328 / 24,79 = 0,32(mol)

  Đặt mol của NO là x, NO2 là y, khi đó : x+y = 0,32 (1)

  Lại có : 30*x + 46*y = 0,32 *40 (2)

  Từ (1) và (2) => x= 0,12(mol) ; y= 0,2(mol)

  n(Fe) = n(NO) = 0,12(mol) => %m(Fe) = (0,12*56*100)/13,12 = 51,2 %

  => %m(Cu) = 48,8 %

  c)(câu này mik không chắc nha)

  200 ml = 0,2 (lít)

  n(HNO3)= 0,12*4 + 0,2*4 = 1,28(mol) (cái này bạn dựa vào phương trình câu a)

  => Cm = 1,28/0,2 = 6,4(M)

   

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.