giúp mình với hứa vote thank mn Khi bromine hóa một alkane X chỉ thu được một dẫn xuất monobromo duy

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

giúp mình với hứa vote thank mn
Khi bromine hóa một alkane X chỉ thu được một dẫn xuất monobromo duy nhất có tỉ khối hơi đối với hydrogen là 75,5. Xác định tên gọi của X.

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.