Giúp mình nốt 4 bài này điii

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Giúp mình nốt 4 bài này điii

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `#datgodboy`

  Vì tổng 3 góc trong tam giác bà:`180`

  Gọi `x,y,z` là các góc của 1 tam giác

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

       `x/2=y/3=z/4=180/9=20`

       `x/2=20=>x=20xx2=40`

       `y/3=20=>y=20xx3=60`

       `z/4=20=>z=20xx4=80`

  Vậy số đo của các góc lần lượt là:`40,60,80`

  Xin hay nhất ạ  

   

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.