giúp mình hai bài này v ạ

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

giúp mình hai bài này v ạ

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `1.`

  `y` tỉ lệ thuận với `x` theo hệ số `-1/2`

  `⇒ x . -1/2 = y`

  `⇒ +) x = 1`

  `y = 1 . (-1/2) = -1/2`

  `⇒ +) y = 2`

  `x = 2 : (-1/2) = -4`

  `⇒ +) x = -3`

  `y = -3 . (-1/2) = 3/2`

  `⇒ +) y = 5`

  `x = 5 : (-1/2) = -10`

  `2.`

  Có `x` và `y` là `2` đại lượng tỉ lệ thuận

  `⇒  (y1)/(x1) = (y2)/(x2)`

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số `=` nhau ta có `:`

    ` (y1)/(x1) = (y2)/(x2) =(y1 – y2)/(x1 – x2) = 2/-1 = -2`

  `⇒ x` và `y` tỉ lệ `: y : x = -2`

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.