giúp mình 2 bài này với

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

giúp mình 2 bài này với

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Bài 3:

  Gọi số kilogam giấy thu được của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là a,b,c (kg) ( điều kiện: a,b,c$\geq$0)

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

  $\frac{a}{3}$=$\frac{b}{5}$= $\frac{c}{6}$ = $\frac{b-a}{5-3}$ =$\frac{18}{2}$ = 9

  Từ đó, suy ra:

  a= 9*3= 27 

  b= 9*5= 45 (thỏa mãn điều kiện)

  c= 9*6= 54

  Vậy số kilogam giấy thu được của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 27kg, 45kg, 54kg

  Bài 4: (Bạn tự vẽ hình nha!)

  Xét tam giác ABC có:

  BAC+ABC+ACB=180 độ (theo định lí tổng ba góc trong một tam giác)

  ⇒ 70 + ABC + 50 =180

  ⇒ ABC = 180-70-50

  ⇒ ABC = 60 

  Vì BE là tia phân giác của ABC

  ⇒ ABE = CBE = $\frac{1}{2}$ ABC

  ⇒ ABE = CBE = 30

  Xét tam giác ABE có:

  BAE + ABE + AEB = 180 (theo định lí tổng ba góc trong một tam giác)

  ⇒ 70 + 30 + AEB = 180 

  ⇒ AEB = 180 – 70 – 30

  ⇒ AEB = 80. Vậy AEB=80

  Ta có: AEB + CEB = 180 (hai góc kề bù)

       ⇒  80 + CEB = 180

       ⇒           CEB = 180 – 80

       ⇒           CEB = 100.  Vậy CEB=100

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.