Giúp mik vs ạ. Mik đg cần gấp ạ 7/x = 4/y và x-y= (-48)

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Giúp mik vs ạ. Mik đg cần gấp ạ
7/x = 4/y và x-y= (-48)

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  `7/x=4/y=>x/7=y/4`

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  `x/7=y/4={x-y}/{7-4}=-48/3=-16`

  `=>`$\left \{ {{y/4=-16} \atop {x/7=-16}} \right.$

  `=>` $\left \{ {{y=-64} \atop {x=-112}} \right.$ 

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.