giúp e phần b ạ ………………..

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

giúp e phần b ạ ………………..

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án và giải thích các bước giải:

   a) Ta có ΔABE vuông cân tại B ⇔ BE = BA

  Xét ΔBHE và ΔBEM:

  – `hat{B}` chung.

  – `hat{BEH}` và `hat{BEM}` vuông (Vì BE là đường cao của ΔABE)

  Theo định lí (g-g-g), ta có ΔBHE đồng dạng với ΔBEM.

  ⇒ Tỉ lệ các cạch của ΔBHE = ΔBEM

  ⇒ $\frac{HB}{BE}$ = $\frac{BE}{ME}$ 

  Mà BE = BA, nên $\frac{HB}{BE}$ = $\frac{BA}{ME}$ 

  ⇒ BH = BA (đpcm)

  b) Xét ΔABE

  `hat{EAB}` và `hat{AEB}` vuông (vì ΔABE vuông cân tại B)

  `hat{ABE}` và `hat{AEB}` là góc bù của `hat{EAB}` và `hat{BEA}`

  ⇒ `hat{ABE}` = `hat{BEA}`

  Gọi G là trung điểm của AE

  ⇒ AG = EG

  Xét ΔACF, ta có:

  `hat{FAC}` và `hat{CFA}` vuông (Vì CF là đường cao của ΔACF)

  `hat{ACF}` và `hat{CFA}` là góc bù của `hat{CAF}` và `hat{CFA}`

  ⇒`hat{ACF}` = `hat{CFA}`

  ⇒ AC = CF 

  Xét ΔAIF, ta có:

  ⇔ `hat{AFI}` và `hat{AIF}` vuông

  ⇔ `hat{AIF}` và `hat{AFI}` là góc bù 

  ⇒ `hat{AIF}` = `hat{AFI}`

  ⇔ AI = IF (vì ΔAIF vuông cân}

  ⇒ IE = IF (đpcm)

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.