(giúp đc câu nào thì giúp ko ép ạ) 1. Một quả mít nặng 10kg có giá bán là 200 nghìn đồng.Hỏi 2/5 quả

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

(giúp đc câu nào thì giúp ko ép ạ)
1. Một quả mít nặng 10kg có giá bán là 200 nghìn đồng.Hỏi 2/5 quả mít giá bnh?
2. Một loại sữa có 9/200 bơ.Tính lượng sữa trong hộp biết rằng lượng bơ trong hộp là 45kg?
3. Một doanh nghiệp đã thực hiện đc 3/5 hợp đồng.Họ làm tiếp 3200 sản phẩm nữa thì hoàn thành hợp đồng.Tính số sản phẩm đc kí trong hợp đồng?

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án `+` Giải thích các bước giải:

  `1,`

  `1kg` bán với giá là:

  `200:10=20`(nghìn đồng) 

  `2/5` quả mít nặng là:

  `10xx2/5=4(kg)`

  `2/5` quả mít bán với giá là:

  `4xx20=80`(nghìn đồng)

             Đáp số:……

  `2,`

  Khối lượng sữa là:

  `45:9/200=1000(kg)`

           Đáp số:…….

  `3,`

  `3200` sản phẩn ứng với phân số là:

  `1-3/5=2/5`(số sản phẩm)

  Số sản phẩm là:

  `3200:2/5=8000`(sản phẩm)

           Đáp số:…..

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.