giúp ạ.

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

giúp ạ.

Answers ( 1 )

 1. kaveru
  0
  2024-02-04T14:40:24+00:00

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  `(d_1): y=2x+1`

  `(d_2): y=x+1`

  `a)`

  Xét `(d_1)` và `(d_2)` có

  `2 ne 1` nên hai đường thẳng này cắt nhau.

  `b)`

  Xét PTHĐGĐ `(d_1)` và `(d_2)`

  `2x+1=x+1`

  `<=> 2x-x=-1+1`

  `<=> x=0`

  `=> y=2*0+1=1`.

  Vậy tọa độ giao điểm là `A(0;1)`.

  `c)`

  Để `(d)` song song với `y=-4x+1` 

  `{(a=-4),(b ne 1):}`

  Vì `(d)` đi qua `A(0;1)` tức là `x=0` và `y=1` nên thay các giá trị trên

  `1=0+b`

  `=> b=1(ktm)`

  Vậy không có giá trị `b` cần tìm.

  `d)`

  Để `(d)` song song với `y=1/2x+9` thì

  `{(a=1/2),(b ne 9):}`

  Vì `(d)` đi qua `A(0;1)` tức là `x=0` và `y=1` nên thay các giá trị trên

  `1=0+b`

  `=> b=1(tm)`.

  Vậy `b=1` thỏa mãn đề.

  __Sunflower__

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.