Dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau g

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân.

Answers ( 1 )

  1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

    Report
    Cancel

             Bác Hồ đã nói rằng: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Non sông gấm vóc Việt Nam trở nên tươi đẹp hay không là nhờ một phần tử của mỗi công dân chúng ta. Là một công dân tốt, ta phải học tập thật tốt, chăm chỉ, nuôi dưỡng ý chí quyết tâm, luôn hướng về lẽ phải, không lùi bước trước điều sai trái, nghe lời ông bà, cha mẹ. Từ điều nhỏ nhất ấy, ta vươn tới tình yêu quê hương, yêu đất nước, yêu mảnh đất hình chữ `S` này. Lòng yêu quê hương, đất nước luôn bắt nguồn từ lòng yêu những vật tầm thường nhất dù chỉ là cỏ, cây, hoa lá.

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.