Điền tiếp vào chỗ chấm từ ngũ chỉ đặc điểm của những hiện tượng tự nhiên dưới đây. Nắng : chói chang, ….mưa rì rào…., gió vivu…

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Điền tiếp vào chỗ chấm từ ngũ chỉ đặc điểm của những hiện tượng tự nhiên dưới đây. Nắng : chói chang, ….mưa rì rào…., gió vivu…

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.