Cíu tớ vsssssssssssss

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Cíu tớ vsssssssssssss

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Giải thích các bước giải:

  Đổi `15p = 0,25h`

  `24p = 0,4h`

  Quãng đường đi bộ từ nhà đến dến xe là:

            `0,25a (km)`

  Quãng đường từ bến xe đến cơ quan là:

            `0,4b (km)`

  Quãng đường người đó đi từ nhà đến cơ quan là:

            `0,4b + 0,25a (km)`

             Vậy …

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.