chu vị một hình tròn là 10,072dm . Tính diện hình tròn đó Một lớp học có 32 HS , trong đó số HS thí

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

chu vị một hình tròn là 10,072dm . Tính diện hình tròn đó
Một lớp học có 32 HS , trong đó số HS thích học hát là 20 em. Tỉ số % của số HS thích học hát và số HS trong lớp đó là bao nhiêu?

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.