chọn ngẫu nhiên 2 số là số nguyên dương nhỏ hơn 13. Tính xác suất để hai số được chọn là hai số nguyên tố trong đó có 1 số chẵn, 1 số lẻ

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

chọn ngẫu nhiên 2 số là số nguyên dương nhỏ hơn 13. Tính xác suất để hai số được chọn là hai số nguyên tố trong đó có 1 số chẵn, 1 số lẻ

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Không gian mẫu: `12^2=144`

  Chọn số nguyên tố chẵn: có đúng `1` cách là chọn số `2`

  Chọn số nguyên tố lẻ nhỏ hơn `13`: có `4` cách `(3,5,7,11)`

  `=>2.4.2! =16` cách

  Xác suất :`P=16/144=…`

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.