Cho tam giác ABC nội tiếp (O) có 2 đường cao BE và CF cắt đường tròn tại I và K. Gọi H là trực tâm c

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Cho tam giác ABC nội tiếp (O) có 2 đường cao BE và CF cắt đường tròn tại I và K. Gọi H là trực tâm của tam giác ABC.
1. Cho (O) bán kính R và dây BC cố định, BC<2R , điểm A thay đổi trên cung lớn BC. Cho bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF không đổi.
2. Đường tròn đường kính AB cắt CF ở D, đường tròn đường kính AC cắt BF tại Q. Chứng minh : AP = AQ.

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Giải thích các bước giải:

  1.Gọi $MA$ là đường kính của $(O)\to \widehat{ABM}=\widehat{ACM}=90^o$

  $\to MB\perp AB, MC\perp AC$

  $\to MB//HC, MC//BH$

  $\to BHCM$ là hình bình hành

  $\to HM\cap BC$ tại trung điểm mỗi đường

  Gọi $HM\cap CB=G$

  $\to G$ là trung điểm $BC, HM$

  Mà $O$ là trung điểm $MA$

  $\to OG$ là đường trung bình $\Delta AHM$

  $\to AH=2OG$ cố định

  Ta có: $\widehat{AEH}=\widehat{AFH}=90^o$

  $\to AEHF$ nội tiếp đường tròn đường kính $AH$

  $\to $Bán kính $(AEF)=AH=2OG$ không đổi

  2. Vì $P\in$ đường tròn đường kính $BA\to \widehat{APB}=90^o\to \Delta ABP $ vuông tại $P$

            $PF\perp AB$

  $\to AP^2=AF\cdot AB$

  Tương tự $AQ^2=AE\cdot AC$

  Mà $\Delta AEB\sim\Delta AFC(g.g)$

  $\to AE\cdot AC=AF\cdot AB$

  $\to AQ^2=AP^2$

  $\to AQ=AP$

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.