cho tam giác ABC M là trung điểm BC và AM cũng là tia phân giác của góc A kẻ MH vuông góc với AB , MK vuông với AC , Chứng minh AH=AK và BH=CK

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

cho tam giác ABC M là trung điểm BC và AM cũng là tia phân giác của góc A kẻ MH vuông góc với AB , MK vuông với AC , Chứng minh AH=AK và BH=CK

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án `+` Giải thích các bước giải:

   Xét `ΔAMK` vuông tại `K` và `ΔAMH vuông tại `H` có:

  `AM` cạnh chung

  `\hat{KAM}=\hat{HAM}`(gt)

  Vậy `ΔAMK=ΔAMH`(ch-gn)

  `=> AH=AK`(tương ứng)

  Xét `ΔCMK` vuông tại `K` và `ΔBMH` vuông tại `H` có:

  `CM=MB`(gt)

  `KM=HM`(`ΔAMK=ΔAMH` mà đây là `2` cạnh tương ứng)

  Vậy `ΔCMK=ΔBMH`(ch-cgv)

  `=>CK=BH`(tướng ứng)

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.