cho tam giác ABC. gọi D là trung điểm của BC biết góc BAD < góc DAC. chứng minh AB<AC

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

cho tam giác ABC. gọi D là trung điểm của BC biết góc BAD < góc DAC. chứng minh AB<AC

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Giải thích các bước giải:

  Trên tia đối của tia $DA$ lấy điểm $E$ sao cho $DA=DE$

  Xét $\Delta DAB,\Delta DCE$ có:

  $DA=DE$

  $\widehat{ADB}=\widehat{EDC}$

  $DB=DC$

  $\to \Delta DAB=\Delta DEC(c.g.c)$

  $\to CE=BA, \widehat{DAB}=\widehat{DEC}$

  Vì $\widehat{BAD}<\widehat{DAC}$

  $\to \widehat{DEC}<\widehat{DAC}$

  $\to \widehat{AEC}<\widehat{EAC}$

  $\to AC<EC$

  $\to AC<AB$

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.