cho tam giác abc có ab<ac. gọi m là trung điểm của bc. cm góc mab > góc mac

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

cho tam giác abc có ab<ac. gọi m là trung điểm của bc. cm góc mab > góc mac

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Giải thích các bước giải:

  Trên tia đối của tia $MA$ lấy $N$ sao cho $MA=MN$

  Xét $\Delta AMB,\Delta CNM$ có:

  $MA=MN$

  $\widehat{AMB}=\widehat{CMN}$

  $MB=MC$

  $\to\Delta AMB=\Delta MNC(c.g.c)$

  $\to \widehat{MAB}=\widehat{MNC}, BA=CN$

  Vì $BA<AC\to CN<CA\to \widehat{MAC}<\widehat{MNC}$

  $\to\widehat{MAC}<\widehat{MAB}$

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.