Cho tam giác ABC, A^ 90 độ, trên cạnh AB,AC lần lượt lấy các điểm M và N không trùng với các đỉnh của tam giác. Chứng minh BC > MN

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Cho tam giác ABC, A^ 90 độ, trên cạnh AB,AC lần lượt lấy các điểm M và N không trùng với các đỉnh của tam giác. Chứng minh BC > MN

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Ta có:

  `hat{MNC}=hatA+hat{AMN}`( góc ngoài tại đỉnh `N`)

  Mà `hatA=90^@`

  `=>hat{MNC}>90^@`

  `=>MN < MC  (1)`

  Ta có:

  `hat{BMC}=hatA+hat{ACM}`( góc ngoài tại đỉnh `M`)

  Mà `hatA=90^@`

  `=>hat{BNC}>90^@`

  `=>MC < BC  (2)`

  Từ `(1)` và `(2)`

  `=> MN < BC`

  Vậy `MN < BC`

  `@Dawn,byet`

   

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.