Cho một cái thùng hình lập phương ko có nắp có cạnh là 8m em hãy tính diện tích xung quanh và toàn phần của cái thùng?

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Cho một cái thùng hình lập phương ko có nắp có cạnh là 8m em hãy tính diện tích xung quanh và toàn phần của cái thùng?

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.