Cho mệnh đề Có một học sinh trong lớp C4 không chấp hành luật giao thông. Mệnh đề phủ định của mệnh

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Cho mệnh đề Có một học sinh trong lớp C4 không chấp hành luật giao thông. Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là
A. Không có học sinh nào trong lớp C4 chấp hành luật giao thông.
B. Mọi học sinh trong lớp C4 đều chấp hành luật giao thông.
C. Có một học sinh trong lớp C4 chấp hành luật giao thông.
D. Mọi học sinh trong lớp C4 không chấp hành luật giao thông.

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Cho mệnh đề Có một học sinh trong lớp C4 không chấp hành luật giao thông. Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là

  A. Không có học sinh nào trong lớp C4 chấp hành luật giao thông.

  B. Mọi học sinh trong lớp C4 đều chấp hành luật giao thông.

  C. Có một học sinh trong lớp C4 chấp hành luật giao thông.

  D. Mọi học sinh trong lớp C4 không chấp hành luật giao thông.

   

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.