Cho điểm A nằm ngoài đường tròn (O;R), kẻ 2 tiếp tuyến AB AC với đường tròn (O) ,(B,C là các tiếp đi

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Cho điểm A nằm ngoài đường tròn (O;R), kẻ 2 tiếp tuyến AB AC với đường tròn (O) ,(B,C là các tiếp điểm) Gọi H là giao điểm của OA và BC .
a,Chứng minh bốn điểm A ,B, O,C cùng thuộc một đường tròn
b, chứng minh OA vuông góc với BC và tính OH biết r = 6 cm,OA= 9 cm
c,Tia AO cắt đường tròn (O,R) tại M và N (M nằm giữa A và N ).chứng minh AM.AN = AH.AO

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.