Cho các từ sau: Tươi tốt, phương hướng, hoa, bồi hồi, nhớ nhung, đánh đập, người người, oi ả, êm ấm,

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Cho các từ sau: Tươi tốt, phương hướng, hoa, bồi hồi, nhớ nhung, đánh đập, người người, oi ả, êm ấm, nhà. Hãy sắp xếp các từ trên thành các nhóm:
A. Dựa vào cấu tạo
B. Dựa vào từ loại
Nhanh nha Các Bạn

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.