Cho biết mỗi lít nước tương có khối lượng 1,2 kg. a) Giả sử x lít nước tương có khối lượng y kg. Hãy

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Cho biết mỗi lít nước tương có khối lượng 1,2 kg.
a) Giả sử x lít nước tương có khối lượng y kg. Hãy viết công thức tính y theo x.
b) Tính thể tích của 800 g nước tương.

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  a) Công thức tính y theo x là y = 1,2x

  b) Đổi đơn vị 800 g = 0,8 kg

  Ta có y = 1,2x , suy ra x = $\frac{y}{1,2}$ 

  Do đó , khi y = 0,8 x = $\frac{0,8}{1,2}$ = $\frac{2}{3}$ ≈ 0, 67

  Vậy thể tích của 800 g nước tương là khoảng 0,67 lít

   

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.