Cho 8g NaOH tác dụng với dd H2SO4 0,5M a/ Tính khối lượnh muối tạo thành b/Tính Thể tích dung dịch H2S04 đã dùng

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Cho 8g NaOH tác dụng với dd H2SO4 0,5M
a/ Tính khối lượnh muối tạo thành
b/Tính Thể tích dung dịch H2S04 đã dùng

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.