Câu 4: Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 250 vòng, cuộn thứ cấp 50.000 vòng, được đặt tại nhà máy

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Câu 4: Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 250 vòng, cuộn thứ cấp 50.000
vòng, được đặt tại nhà máy phát điện và đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện
thế xoay chiều 500V.
a) Máy này tăng thế hay hạ thế ? Giải thích?
b) Dùng máy biến thế trên để tải một công suất điện 1 MW bằng đường dây truyền
tải có tổng điện trở là 40 . Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây
dẫn?
c) Nếu muốn công suất hao phí giảm đi 5 lần thì cần tăng hay giảm hiệu điện thế
bao nhiêu lần?

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  $n_1 = 250 vòng$ 

  $n_2 = 50000 vòng$ 

  $U_1 = 500V$ 

  $\mathscr{P} = 1MW = 10^6W$ 

  $R = 40 \Omega$ 

  a. Máy biến thế trên là máy tăng thế vì số vòng dây cuộn thứ cấp lớn hơn số vòng dây cuộn sơ cấp. 
  b. Áp dụng công thức máy biến thế: 

  $\dfrac{U_1}{U_2} = \dfrac{n_1}{n_2} \Rightarrow U_2 = \dfrac{U_1.n_2}{n_1}$ 

  Hiệu  điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp là: 

  $U_2 =
  \dfrac{500.50000}{250} = 100 000 (V)$ 

  Công suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây truyền tải điện là: 

  $\mathscr{P_{hp}} = \dfrac{\mathscr{P^2}.R}{U_2^2} = \dfrac{(10^6)^2.40}{100000^2} = 4000 (W)$ 

  c. Vì công suất hao phí tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây truyền tải nên để công suất hao phí giảm đi 5 lần thì phải tăng hiệu điện thế lên $\sqrt{5}$ lần

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.