Câu 11: Momen ngẫu lực không có đặc điểm nào sau đây? A.phụ thuộc vào độ lớn của lực.

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Câu 11: Momen ngẫu lực không có đặc điểm nào sau đây?
A.phụ thuộc vào độ lớn của lực. B.phụ thuộc vào khoảng cách giữa giá của hai lực.
C.phụ thuộc vào vị trí trục quay. D.bằng tổng đại số momen của hai lực thành phần.
Câu 12: Cho chiếc đèn có trọng lượng 20 N, được gắn vào tường nhờ sợi dây và thanh nhẹ như hình vẽ. Tính độ lớn của lực căng dây và phản lực của tường lên thanh.

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án:

  `11. C`

  `12.` Thiếu hình ảnh

  Giải thích các bước giải:

  Câu 11:

  Momen của ngẫu lực: `M =Fd_1 + Fd_2 =  Fd`

  Trong đó `F` là độ lớn của lực, `d`là khoảng cách giữa hai giá của lực.

  `to M` phụ thuộc vào độ lớn của lực và khoảng cách giữa hai giá của lực.

  `to` Chọn `C` do momen ngẫu lực không phụ thuộc vào vị trí của trục quay.

  Câu 12:

  Thiếu dữ kiện

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.