Câu 1: Hãy tính công suất hao phí trên đường dây tải điện, biết hiệu điện thế xoay chiều giữa hai đầ

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Câu 1: Hãy tính công suất hao phí trên đường dây tải điện, biết hiệu điện thế xoay
chiều giữa hai đầu đường đây tải điện là 500 000 V, công suất cần tải đi là 480
000W, và điện trở tổng cộng của đường dây tải điện là 100

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp

  Giải thích các bước giải:

  Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây là:

   Php = R.P²/U² = 100.480000²/500000²

           = 92,16 (W)

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.