Cần gấp giải nhanh giúp vs ạa!

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Cần gấp giải nhanh giúp vs ạa!

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Giải thích các bước giải:

  a.Để $(d)$ đi qua $A(2,5)$

  $\to 5=(m-1)\cdot 2+3$

  $\to m=2$

  $\to y=x+3$ có đồ thị là đường thẳng đi qua $2$ điểm $(0,3), (2,5)$

  b.Để $(d)\cap Ox, Oy$ tại $2$ trục tọa độ tạo thành tam giác cân

  $\to (d)$ tạo với $Oxy$ một tam giác vuông cân

  $\to $Góc tạo bởi $(d)$ và $Ox$ bằng $45^o$ hoặc $135^o$

  $\to m-1=\tan45^o$ hoặc $m-1=\tan135^o$

  $\to m-1=1$ hoặc $m-1=-1$

  $\to m=2$ hoặc $m=0$

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.