Cảm nhận của em về chiếc lá sau khi đọc bài chiếc lá cuối cũng là gì gợi ý Vd như Chiếc lá do ai vẽ

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Cảm nhận của em về chiếc lá sau khi đọc bài chiếc lá cuối cũng là gì
gợi ý Vd như Chiếc lá do ai vẽ, vẽ trong hoàn cảnh nào, chiếc lá có ý nghĩa như thế nào, giúp cho Giôn xin hồi tỉnh

Answers ( 1 )

  1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

    Report
    Cancel

    Chiếc lá cuối cùng là một tác phẩm của hoạ sĩ bơ – mơn ,chiếc lá được vẽ trong hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt . chiếc lá có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với giôn – xi cô hoạ sĩ trẻ mắc căn bênh sưng phổi ,cô đã phó thác sing mạng của mình vào chiếc lá thường xuân ,khi nghe được câu chuyện này từ xiu cô bạn cùng phòng của giôn -xi kể lại .ông đã vẽ một chiếc lá thường xuân giống hệt gắn lên đó ,giúp giôn – xi lấy lại được nghị lực sống và tiếp tục sống tiếp không muốn nghĩ đến cái chết nữa 

     

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.