Calli: pkha Nl:Toi bị cận nhưng không thích đi đo độ nhưng h tui quyết định đi đo độ vì tại anhta ngồi tuốt dưới t nhìn không rõ

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Calli: pkha
Nl:Toi bị cận nhưng không thích đi đo độ nhưng h tui quyết định đi đo độ vì tại anhta ngồi tuốt dưới t nhìn không rõ

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.