calli : 22h NL : ( 29/101 ) Không biết thích từ bao giờ Chỉ biết rằng đã trông chờ nhớ mong

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

calli : 22h
NL : ( 29/101 )
Không biết thích từ bao giờ
Chỉ biết rằng đã trông chờ nhớ mong
Thấy cậu thì môi khẽ cong
Thích cậu một lòng , nhớ mong năm tháng .
Dù không nên duyên , cũng đáng
Vì cậu cao xa như áng mây trời
Dù không sánh bước một đời
Thì xin cậu nhận một lời chứa chan
Tình tớ giản , chẳng lan man
Vì rằng sợ gió xua tan mây trời
Sợ cậu biến mất , cậu ơi
Lời nay sẽ ngủ* , mày ơi , tao thích mày .
-.-..-.-.–.-.-.-.-.-.-.–.–..-.—.-.—..-.-.–..–.-.-.-.
*Bản gốc là ngỏ , chuyển thành ngủ đề phù hợp hoàn cảnh

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.