Cái hộp hình lập phương không nắp được làm bằng bìa.Chu vi đáy hộp bằng 8,4dm. Tính diện tích bìa để làm hộp?

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Cái hộp hình lập phương không nắp được làm bằng bìa.Chu vi đáy hộp bằng 8,4dm. Tính diện tích bìa để làm hộp?

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  `+` Cái hộp hình lập phương không ,tức hình lập phương đó chỉ có `1` mặt đáy . 

  `+` Cạnh của hình lập phương đó là :

         `8,4 : 4 = 2,1 (dm)`

  `+` Diện tích của bìa để làm hộp là :

         `( 2,1×2,1) × 5 = 22,05 (dm²)`

                Đáp số : `22,05dm²`

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.