Bạn Tuấn vì không nghe lời mẹ nên bị phạt phải ngủ ngoài trời trong vòng x tiếng Biết x là nghiệm củ

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Bạn Tuấn vì không nghe lời mẹ nên bị phạt phải ngủ ngoài trời trong vòng x tiếng
Biết x là nghiệm của phương trình
`\overline{x974}-x=\overline{x9x8}`
Hỏi bạn Tuấn phải phải ngủ ngoài trời bao nhiêu tiếng

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án:

  Bạn Tuấn phải phải ngủ ngoài trời 6 tiếng

  Giải thích các bước giải:

  ĐK: x > 0; x ∈ N

  ⇔ 1000.x + 974 – x= 1000.x + 10.x + 908

  ⇔ 1000.x – x – 1000.x – 10.x = 908 – 974

  ⇔ -11.x = -66

  ⇔ 11.x = 66 ⇔ x = 6 (TMĐK)

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.