Bạn A tung đồng xu 50 lần có 30 lần xuất hiện mặt sấp Còn bạn B tung 100 lần thấy có 55 lần xuất hi

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Bạn A tung đồng xu 50 lần có 30 lần xuất hiện mặt sấp Còn bạn B tung 100 lần thấy có 55 lần xuất hiện mặt sấp.
– bạn A nói Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt sấp là 30/50
– bạn B nói Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt sấp là 55/100
hỏi Bạn nào nói đúng ? vì sao ?

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án `+` Giải thích các bước giải:

  Bạn A tung đồng xu `50` lần có `30` lần xuất hiện mặt sấp

  `=>` Ta có xác suất xuất hiện mặt sấp là: `30/50`

  Bạn B tung `100` lần thấy có `55` lần xuất hiện mặt sấp.

  `=>` Ta có xác suất xuất hiện mặt sấp là: `55/100`

  Vậy cả `2` bạn đều đúng

   

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.